Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > За нас English

Добре дошли в Институт по катализ - БАН!  

Институтът по катализ на Българската академия на науките е създаден на 01.04.1983 г. на базата на лаборатория “Кинетика и катализ”, започнала своята дейност през 1963 г., и сега е водещ център по катализ в страната и Югоизточна Европа. Институтът наброява 58 служители, от които 5 са професори, 15 са доценти, 12 са главни асистенти и 3 са асистенти. В структурата на ИК има 3 лаборатории и 11 тематични групи. Научният съвет на ИК се състои от 17 учени. Институтът има права да обучава докторанти по специалностите: химична кинетика и катализ, химия на твърдото тяло и нефтохимия и нефтохимичен синтез.


Още за института...
 


Документи, свързани с мерките за предотвратяване разпространението на
SARS-CoV-2 (COVID-19)


Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign