Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Антон Найденов
Проф., д-р - ИОНХ


(+359 2) 979 25 36


email: naydenov@svr.igic.bas.bgСъобщения

11 Май 2020
Oбявява процедура за избор на наемател на помещение


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign