Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Татяна Табакова
Проф., д-р
Заместник-директор

(+359 2) 9792528


email: tabakova@ic.bas.bg; ttabakova@yahoo.com


Области на научен интерес
  • Научни основи за синтез и подбор на хетерогенни катализатори;
  • Наноразмерни златни катализатори;
  • Връзка между структура и каталитична активност;
  • Катализ за опазване на околната среда;
  • Механизъм на хетерогенни каталитични реакции.
Съобщения

14 Март 2017
Конкурс за прием на докторанти за учебната 2016 - 2017 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign