Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Администрация


Главен счетоводител
Мая Сандова, Гл. счетоводител
(+359 2) 9792530; (+359 2) 9717013
email: maya@ic.bas.bgСчетоводител
Ани Котевска, Счетоводител
(+359 2) 9793557
email: ani_kotevska@abv.bgЗавеждащ административна служба
Милка Пътова, Зав. административна служба
(+359 2) 9792551; (+359 2) 9712967
email: mpatova@ic.bas.bg


Съобщения

1 Октомври 2019
Конкурси за професор и доцент в професионално направление 4.2. Химически науки


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign