Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Научен съвет


Председател
Васко Идакиев, Проф., д-р
(+359 2) 979 2568
email: idakiev@ic.bas.bgЗам. председател
Александър Елияс, Проф., д-р
(+359 2) 9792569
email: alel@ic.bas.bgСекретар
Николай Велинов, Доц., д-р
(+359 2) 9792593
email: nikivelinov@ic.bas.bgЧленове
Соня Дамянова, Проф., дн
(+359 2) 9792588; (+359 2) 8702181
email: soniad@ic.bas.bg


Георги Тюлиев, Проф., д-р
(+359 2) 9796638
email: tyuliev@ic.bas.bg


Люба Илиева, Проф., д-р
(+359 2) 9792572
email: luilieva@ic.bas.bg


Татяна Табакова, Проф., д-р
(+359 2) 9792528
email: tabakova@ic.bas.bg


Валентин Алексиев, Доц., д-р
(+359 2) 979 2550
email: valexiev@ic.bas.bg


Даниела Панева, Доц., д-р
(+359 2) 9793577
email: daniela@ic.bas.bg


Зара Черкезова-Желева, Доц., д-р
(+359 2) 9793577
email: zzhel@ic.bas.bg


Маргарита Габровска, Доц., д-р
(+359 2) 9793578
email: margo@ic.bas.bg


Методи Аначков, Доц., д-р
(+359 2) 9792505
email: anachkov@ic.bas.bg


Силвия Тодорова, Доц., д-р
(+359 2) 9792515; (+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bg


Стела Минковска-Додова, Доц., д-р
(+359 2) 9793576
email: stelamin@ic.bas.bg


Христо Колев, Доц., д-р
(+359 2) 9796638
email: hgkolev@ic.bas.bg


Николa Малиновски, Проф., дн - ИОМТ
(+359 2) 8720073; (+359 2) 9793502
email: malinowski@iomt.bas.bg


Таня Цончева, Проф., дн - ИОХЦФ
(+359 2) 9796640; (+359 2) 9606111
email: tsoncheva@orgchm.bas.bg


Антон Найденов, Проф., д-р - ИОНХ
(+359 2) 979 25 36
email: naydenov@svr.igic.bas.bgАсоциирани членове
Йорданка Каракирова, Доц., д-р
(+359 2) 9793591
email: daniepr@ic.bas.bg


Съобщения

1 Октомври 2019
Конкурси за професор и доцент в професионално направление 4.2. Химически науки


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign