Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Атестационна комисия


Членове
Веселин Илиев, Проф., д-р
(+359 2) 9792514
email: iliev@ic.bas.bg


Татяна Табакова, Проф., д-р
(+359 2) 9792528
email: tabakova@ic.bas.bg


Съобщения

13 Август 2018
Конкурс за прием на докторанти за учебната 2018 - 2019 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign