Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Годишни отчети English

Годишни отчети  
Годишен отчет 2015 (711KB)

Годишен отчет 2014 (463KB)

Годишен отчет 2013 (599KB)

Годишен отчет 2012 (503KB)

Годишен отчет 2011 (439KB)

Съобщения

22 Март 2019
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign