Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Ръководство


Директор
Силвия Тодорова, Доц., д-р
(+359 2) 9792515; (+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bgЗаместник-директор
Татяна Табакова, Проф., д-р
(+359 2) 9792528
email: tabakova@ic.bas.bgНаучен секретар
Стела Минковска-Додова, Доц., д-р
(+359 2) 9793576
email: stelamin@ic.bas.bg


Съобщения

22 Март 2019
Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign