Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Люба Илиева
Проф., д-р


(+359 2) 9792572


email: luilieva@ic.bas.bg


Области на научен интерес

Наноразмерни златни катализатори за реакциите на:

 • Очистване от замърсители на въздуха – пълно окисление на въглеводороди и редукция на NO с CO;
 • Получаване на чист водород чрез конверсия на СО с водна пара и преференциално окисление на СО в излишък от водород;
 • Връзка между структура и каталитична активност.

Публикации:

 1. L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, A. M. Venezia, D. Andreeva “Gold catalysts supported on CeO2 and CeO2-Al2O3 for NOx reduction by CO”, Appl. Catal. B, 65, 101, 2006.
 2. L. Ilieva, G. Pantaleo, J. W. Sobczak, I. Ivanov, A. M. Venezia, D. Andreeva “NO reduction by CO in the presence of water over gold supported catalysts on CeO2-Al2O3 mixed support, prepared by mechanochemical activation”, Appl. Catal. B, 76, 107, 2007.
 3. L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Nedyalkova, A. M. Venezia, D. Andreeva “NO reduction by CO over gold based on ceria, doped by rear earth metals”, Catal. Today, 139, 168, 2008.
 4. L. Ilieva, G. Pantaleo, R. Nedyalkova, J. W. Sobczak, W. Lisowski, M. Kantcheva, A. M. Venezia, D. Andreeva “NO reduction by CO over gold catalysts based on ceria supports, prepared by mechanochemical activation, modified by Me3+ (Me = Al or lanthanides): Effect of water in the feed gas”, Appl. Catal. B, 90, 286, 2009.
 5. L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella A. M. Venezia, D. Andreeva “A comparative study of differently prepared rare earths modified ceria-supported gold catalysts for preferential oxidation of CO”, Int. J. Hydrogen Energy 34, 6505, 2009.
 6. L. Ilieva, G. Pantaleo, I. Ivanov, A. Maximova, R. Zanella, Z. Kaszkur, A. M. Venezia, D. Andreeva “Preferential oxidation of CO in H2 rich stream (PROX) over gold catalysts supported on doped ceria: effect of preparation method and nature of dopant”, Catal. Today, 158, 44, 2010.
 7. L. Ilieva, T. Tabakova, G. Pantaleo, I. Ivanov, R. Zanella, D. Paneva, N. Velinov, J. W. Sobczak, W. Lisowski, G. Avdeev, A. M. Venezia “Nano-gold catalysts on Fe-modified ceria for pure hydrogen production via WGS and PROX: Effect of preparation method and Fe-doping on the structural and catalytic properties”, Appl. Catal. A, 467, 76, 2013.
 8. L. Ilieva, P. Petrova, T. Tabakova, G. Pantaleo, V. Montes, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, M. Boutonnet, A. M. Venezia “Pure hydrogen production via PROX over gold catalysts supported on Pr-modified ceria”, Fuel 134, 628, 2014.
 9. L. Ilieva, G. Pantaleo, N. Velinov, T. Tabakova, P. Petrova, I. Ivanov, G. Avdeev, D. Paneva, A. M. Venezia “NO reduction by CO over gold catalysts supported on Fe-loaded ceria”, Appl. Catal. B, 174, 176, 2015.
 10. 10. L. Ilieva, P. Petrova, G. Pantaleo, R. Zanella, L. F. Liotta, V. Georgiev, S. Boghosian, Z. Kaszkur, J. W. Sobczak, W. Lisowski, A. M. Venezia, T. Tabakova “Gold catalysts supported on Y-modified ceria for CO-free hydrogen production via PROX”, Appl. Catal. B, 188, 154, 2016.
Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign