Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Методи Аначков
Доц., д-р


(+359 2) 9792505


email: anachkov@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Каталитично разлагане на озона;
 • Екологични приложения на озона;
 • Съвременни окислителни процеси;
 • Озонолиз на органични и полимерни съединения;
 • Озонна деструкция и стабилизация на полимери и еластомери.

Публикации:

 1. M.P. Anachkov, F. Cataldo, S.K. Rakovsky, “Reaction Kinetics of C60 Fullerene Ozonation”, Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 11 (2), 95, 2003.
 2. M.P. Anachkov, F. Cataldo, S.K. Rakovsky, "Ozone Reaction with C70 and C60 Fullerenes: the Effect of Temperature on the Reaction Kinetics", Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 12 (4), 745, 2004.
 3. S. Rakovsky, M. Anachkov, and G.E. Zaikov, “Fields of ozone applications”, Chemistry & Chemical Technology, 3, (2), 139, 2009.
 4. D. Tomova, V. Iliev, S. Rakovsky, M. Anachkov, A. Eliyas and G. Li Puma “Photocatalytic oxidation of 2, 4, 6-trinitrotoluene in the presence of ozone under irradiation with UV and visible light”, J. Photochem.Photobiol., A; Chemistry, 231 (1), 1, 2012.
 5. G. Zaikov, S. Rakovsky, M. Anachkov, "Ozone and Its Reactions with Diene Rubbers", Chemistry & Chemical Technology, 6 (3), 307, 2012.
 6. S. Rakovsky, M. Anachkov, V. Iliev, A. Eliyas, “Ozone Degradation of Alcohols, Ketones, Ethers and Hydroxybenzenes: Determination of Pathways and Kinetic Parameters”, Journal of Advanced Oxidation Technologies (JAOTs), 16 (1), 31, 2013.
 7. D. Popova, M. Anachkov, S. Rakovsky, Ts. Popov, V. Iliev, A. Eliyas, "Decomposition of Dimethoate and Dichlorvos in Aqueous Solutions by Ozonation", Oxid.Commun., 36 (2), 553, 2013.
 8. T. Batakliev, V. Georgiev, M. Anachkov, S. Rakovsky, G. Zaikov, "Ozone decomposition", Interdiscip Toxicol., 7 (2), 47, 2014.
 9. V. Georgiev, T. Batakliev, M. Anachkov, S. Rakovsky, "Study of Ozonated Olive Oil: Monitoring of the Ozone Absorption and Analysis of the Obtained Functional Groups", Ozone: Science & Engineering: The Journal of the International Ozone Association, 37 (1), 216, 2015.
 10. T. Batakliev, G. Tyuliev, V. Georgiev, M. Anachkov, A. Eliyas, S. Rakovsky, "Ozone Decomposition Reaction over α-Alumina-Supported Silver Catalyst: Comparative Study of Catalytic Surface Reactivity", Ozone: Science & Engineering: The Journal of the International Ozone Association, 37 (3), 55, 2015.
Съобщения

15 Ноември 2022
17-та Национална конференция по катализ


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign