Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Васко Идакиев
Проф., д-р
Председател на научния съвет

(+359 2) 979 2568


email: idakiev@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Хетерогенен катализ;
 • Оксидни и злато-съдържащи катализатори;
 • Нови материали и носители за катализатори;
 • Връзка между структура и каталитична активност;
 • Механизъм на хетерогенни каталитични реакции;
 • Катализатори за получаване на водород;
 • Катализатори за опазване на околната среда.

Публикации:

 1. V. Idakiev, L. Ilieva, D. Andreeva, J. L. Blin, L. Gigot and B. L. Su “Complete benzene oxidation over gold-vanadia catalysts supported on nanostructured mesoporous titania and zirconia”, Appl. Catal. A, 243, 25, 2003.
 2. V. Idakiev, T. Tabakova, Z.-Y. Yuan, B.-L. Su “Gold catalysts supported on mesoporous titania for low-temperature water-gas shift reaction”, Appl. Catal. A, 270, 135, 2004.
 3. V. Idakiev, Z.-Y. Yuan, T. Tabakova, B.-L. Su “Titanium oxide nanotubes as supports of nano-sized gold catalysts for low-temperature water-gas shift reaction”, Appl. Catal. A, 281, 149, 2005.
 4. V. Idakiev, T. Tabakova, A. Naydenov, Z.-Y. Yuan, B.-L. Su „Gold catalysts supported on mesoporous zirconia for low-temperature water-gas shift reaction”, Appl. Catal. B, 63, 178, 2006.
 5. V. Idakiev, T. Tabakova, Z.-Y. Yuan, T.-Z. Ren, X.D. Zou, B.-L. Su “Gold catalysts supported on mixed oxides for hydrogen production”, Stud. Surf. Sci. Catal., 162, 1017, 2006.
 6. V. Idakiev, T. Tabakova, K. Tenchev, Z.-Yong Yuan, T.-Zhen Ren, B.-Lian Su “Gold nanoparticles supported on ceria-modified mesoporous titania as highly active catalysts for low-temperature water-gas shift reaction”, Catal. Today, 128, 223, 2007.
 7. Z. Y. Yuan, V. Idakiev, A. Vantomme, T. Tabakova, T. Z. Ren, B. L. Su „Mesoporous and nanostructured CeO2 as supports of nano-sized gold catalysts for low-temperature water-gas shift reaction“, Catal. Today, 131, 203, 2008.
 8. V. Idakiev, T. Tabakova, K. Tenchev, Z. Y. Yuan, T. Z. Ren, A. Vantomme and B. L. Su “Gold Nanoparticles Supported on Ceria-Modified Mesoporous-Macroporous Binary Metal Oxides as Highly Active Catalysts for Low-Temperature Water-Gas Shift Reaction”, J. Mat. Sci., 44, 6637, 2009.
 9. V. Idakiev, T. Tabakova, K. Tenchev, Z. Y. Yuan, T. Z. Ren, B. L. Su “Gold catalysts supported on ceria-modified mesoporous zirconia for low-temperature water-gas shift reaction”, J. Porous Mat., 19, 25, 2012.
 10. V. Idakiev, D. Dimitrov, T. Tabakova, K. Ivanov, ZY. Yuan, BL. Su “Catalytic abatement of CO and volatile organic compounds in waste gases by gold catalysts supported on ceria‐modified mesoporous titania and zirconia”, Chinese J. Catal., 36, 579, 2015.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign