Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Димитринка Николова
Доц., д-р


(+359 2) 9793578


email: dimi@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Наноразмерни метални и металооксидни катализатори с нови, контролирани и предварително зададени характеристики и каталитични свойства;
 • Катализ, свързан с опазване на околната среда; 
 • Дизайн на каталитични системи на базата на неблагородни метали върху носители въглен и керамични материали с приложение като аноди във водородни горивни клетки;
 • Наноразмерни слоести материали;
 • Изучаване на връзката между състав, структура и каталитично поведение на създаваните катализатори;
 • Каталитични реакции: конверсия на CO с водна пара със сяроустойчиви катализатори; финото очистване на водород-съдържащи газови смеси от СО2 чрез метаниране; хидрогениране на растителни масла.

Публикации:

 1. D. Nikolova, R. Edreva-Kardjieva, G. Gouliev, T. Grozeva, P. Tzvetkov, “The state of (K)(Ni)Mo/-Al2O3 catalysts after water-gas shift reaction in the presence of sulphur in the feed: XPS and EPR study”, Appl. Catal. A-Gen., 297, 135, 2006.
 2. D. Nikolova, R. Edreva-Kardjieva, T. Grozeva, G. Gouliev, “A comparative studies on the XPS methods for determination on the particle size of the molybdenum supported catalysts” Nanoscience & Nanotechnology, E. Balabanova, I. Dragieva (Eds.), Heron Press Sci. Ser., Sofia, 6, 53, 2006.
 3. D. Nikolova, R. Edreva-Kardjieva, M. Giurginca, A. Meghea, J. Vakros, G. Voyiatzis, Ch. Kordulis, “The effect of potassium addition on the state of the components in the oxide precursor of the (Ni)(Mo)/γ-Al2O3 water-gas shift catalysts: FT-IR, Diffuse Reflectance and Raman spectroscopic studies”, Vib. Spectrosc., 44, 343, 2007.
 4. D. Nikolova, R. Edreva-Kardjieva, T. Grozeva, “Water–gas shift activity of K-promoted (Ni)Mo/γ-Al2O3 systems in sulphur-containing feed”, React. Kinet. Mech. Cat., 103, 71, 2011.
 5. D. Nikolova, J. Krstić, L. Spasov, D. Simeonov, D. Lončarević, Pl. Stefanov, D. Jovanović, “Surface properties of the Ni-silica gel catalyst precursors for the vegetable oil hydrogenation process: N2 sorption and XPS studies”, Russ. Phys. Chem. A, 85, 2380, 2011.
 6. M. Gabrovska, V. Idakiev, K. Tenchev, D. Nikolova, R. Edreva-Kardjieva, D. Crisan, “Catalytic performance of Ni-Al Layered Double Hydroxides in CO purification processes”, Russ. Phys. Chem. A, 87, 2152, 2013.
 7. D. Nikolova, R. Edreva-Kardjieva, E. Serwicka, R. Dula, T. Grozeva, “State of the components of (K)(Ni)W/γ-Al2O3 catalysts as oxide precursors and after water-gas shift reaction in the presence of sulphur”, Appl. Catal. A-Gen., 480, 108, 2014.
 8. M. Stanković, Ž. Čupić, M. Gabrovska, Pr. Banković, D. Nikolova, D. Jovanović, “Characteristics and catalytic behavior of supported NiMgAg/D catalysts in the partial hydrogenation of soybean oil”, React. Kinet. Mech. Cat., 115, 105, 2015.
 9. J. Krstić, M. Gabrovska, D. Lončarević, D. Nikolova, V. Radonjić, N. Vukelić, D. Jovanović, “Influence of Ni/SiO2 activity on the reaction pathway in sunflower oil hydrogenation”, Chem. Eng. Res. Des., 100, 72, 2015.
 10. D. Nikolova, J. Vakros, T. Grozeva, A. Lycourghiotis, G. Tyuliev, R. Edreva-Kardjieva, Ch. Kordulis, “Effect of tungsten deposition method on K-modified NiW/-Al2O3 as sulphur-tolerant water-gas shift reaction catalyst”, Appl. Catal. A-Gen., 506, 14, 2015.
Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign