Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Олег Лагунов
Химик изследовател
Научен състав

(+359 2) 9793917
(+359 2) 9793591

email: oleg@ic.bas.bg; oleglad@yahoo.com


Области на научен интерес
  • ЕПР спектроскопия;
  • ЕПР дозиметрия.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign