Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Славчо РаковскиСлавчо Раковски
Проф., дн


(+359 2) 9717039
(+359 2) 9792523
(+359 888) 708814
email: rakovsky@ic.bas.bg; srakovsky@yahoo.com


Области на научен интерес
 • Химична кинетика и катализ;
 • Химия на високомолекулните съединения;
 • Органичен синтез;
 • Химия на озона;
 • Окисление;
 • Хомогенен катализ;
 • Фотокатализ и катализатори;
 • Наноразмерни материали;
 • Стабилизация;
 • Приложение на квантовохимични пресмятания в химичната кинетика и катализ;
 • Устройства и технологии за промишлено, екологично и медицинско използване на озон.

Публикации:

 1. S.K. Rakovsky, G.E. Zaikov, “Chapter: Ozone Degradation of Polyolefins on the Example of Parafines and Some Polyolefins”, Polymer Yearbook 19 (Ed. Richard Pethrick), Elsevier, Amsterdam, pp.60-88, (2005), monograph.
 2. S. K. Rakovsky,G.E. Zaikov, "Chapter:5Ozone Degradation of Polyolefines on the Example of Paraffins Ozonation", Monography Collection ”New topics in polymer research”, Ed. by G.E. Zaikov, Nova Sci. Publ., Inc. New York, pp. 101-164, (2006), monograph.
 3. M.P. Anachkov S.K. Rakovsky, G.E. Zaikov, “Chapter 1: Ozonolysis of Polybutadienes with Different Microstructure in Solution", Monography Collection "Frontiers in physical organic chemistry", Ed. by G.E. Zaikov, Nova Sci. Publ., Inc. New York, pp. 11-24 (2006), monograph.
 4. M.P. Anachkov S.K. Rakovsky, G.E. Zaikov. “Chapter 8: Ozonolysis of Polybutadienes with Different Microstructure in Solution", Monography Collection "Reaction and Properties of Monomers and Polymers", Eds. A. D’Amoreby G.E. Zaikov, Nova Sci. Publ., Inc. New York, pp. 149-163 (2006), monograph.
 5. D.Popova, S. Rakovsky, M. Anachkov, "Ozonation of trans-1, 2-Cyclohexanediol in Aqueous Solution", Oxidation Communications, 30 (3), 529-543 (2007).
 6. D. Popova, M. Belitsky, S. Rakovsky, G. Zaikov, “Ozonolysis of 4-Hydroxymethylfurfural”, Oxidation Communications, 30 (3), 543-548 (2007).
 7. M.P. Anachkov, F. Cataldo, M.G. Deneva, S.K. Rakovsky, “Study of the ozonolysis rate constants' dependence from the degree of oxidation of C60 fullerene and trans-1,4-polychloroprene”, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 15 (3), 181-193 (2007).
 8. T. Batakliev, S., Rakovsky, G.E. Zaikov, “Investigation of metal oxide catalysts for ozone decomposition”. Oxidation Communications, 31 (1), 145-150 (2008).
 9. S. Rakovsky,M. Anachkov, G. Zaikov, “Fields of ozone applications”, Renewable Resources: Obtaining, Processing and Applying (Eds: R. Kozlowski, G. Zaikov and F. Pudel), pp. 281-313 (2009) monograph.
 10. S. Rakovsky, M. Anachkov, G.E. Zaikov, “Fields of ozone applications”, pp.1-36 Success in Chemistry and Biochemistry: Mind's Flight in Time and Space, 4, 1-36 (2009) monograph.
   
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign