Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Ралица Младенова
Гл. асистент, д-р


(+359 2) 9793591


email: ralitsa@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • ЕПР (Електронен Парамагнитен Резонанс) спектроскопия;
 • УВ/Видима спектроскопия;
 • ЕПР в катализа;
 • Свободни радикали в храни и натурални продукти;
 • Антиоксидантни свойства на натурални продукти.

Публикации:

 1. R.B.Mladenova, N.D.Yordanov, “EPR study of free radicals in pasta products”, Bulgarian Chemical Communications, 47, 472-476, 2015.
 2. R.B.Mladenova, N.D.Yordanov, M.V.Motyakin, A.M.Wasserman, “EPR detection of γ-Irradiated green tea”, Oxidation Communications, 34, 882-887, 2011.
 3. R.B.Mladenova, N.D.Yordanov, M.V.Motyakin, A.M.Wasserman, “EPR detection of gamma-irradiated green tea”, Handbook of Chemistry, Biochemistry and Biology: New Frontiers, L.N.Shishkina, G.E. Zaikov, A.N.Goloschapov, Nova Science Publishers, NY, 2010, 309-315.
 4. R.B.Mladenova, C.Firzov, N.D.Yordanov, ”EPR study of free radicals in non- and gamma-irradiated nutritive supplements containing anthocyanins concentrate from lyophilized red wine”, Radiation Physics and Chemistry, 79, 990-993, 2010.
 5. R.Mladenova, N.D. Yordanov, “EPR study of the free radicals in milk powder and lyophilised yoghurt, cocoa powder and chocolates”, Bulgarian Chemical Communication, 39, 128-133, 2007.
 6. N.D.Yordanov, R. Mladenova, “EPR study of thermally generated free radicals in nuts”, International Journal of Food Science and Technology, 42, 1384-1389, 2007.
 7. N.D.Yordanov, R.Mladenova, “EPR study of free radicals in bread”, Spectrochimica Acta A, 60, 1395-1400, 2004.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign