Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Йорданка Каракирова
Доц., д-р
Председател на общото събрание на учените

(+359 2) 9793591


email: daniepr@ic.bas.bg; ikarakirova@yahoo.com


Области на научен интерес
 • ЕПР и ЕНДОР спектроскопия;
 • УВ спектрометрия;
 • Дозиметрия;
 • Свободни радикали;
 • Свойства на захариди за ЕПР дозиметрия;
 • Развитие на нови материали за ЕПР дозиметрия;
 • Приложение на ЕПР в катализа;
 • Химия на твърдото тяло.

Публикации:

 1. YordankaKarakirova, NicolaD.Yordanov, „Sucrose as a dosimetric material for photon and heavy particle radiation: A review“, Radiation Physics and Chemistry, 110, pp. 42-50, 2015.
 2. Kouichi Nakagawa, Yordanka Karakirova and Nicola D. Yordanov, „Heavy-ion-induced sucrose radicals investigated using EPR and UV spectroscopy“, Journal of Radiation Research, 56 (3), pp. 405-412, 2015.
 3. Y. Karakirova, N. Yordanov, „Mannitol as a radiation sensitive material for Electron Paramagnetic Resonance dosimetry“, Bulg. Chem. Commun., 47 (1) pp. 144-148, 2015.
 4. T. Tabakova, L. Ilieva, P. Petrova, A.M. Venezia, G. Avdeev, R. Zanella, Y. Karakirova, „Complete benzene oxidation over mono and bimetallic Au-Pd catalysts supported on Fe-modified ceria“, Chemical Engineering Journal, pp. 133-141, 2015.
 5. P. Stefanov, S. Todorova, A. Naydenov, B. Tzaneva, H. Kolev, G. Atanasova, D. Stoyanova, Y. Karakirova, K. Aleksieva, „On the development of active and stable Pd-Co/γ-Al2O3 catalyst for complete oxidation of methane“, Chem. Eng. J., 266 pp. 329-338, 2015.
 6. Nicola D. Yordanov, Veselka Gancheva and Yordanka Karakirova, „Some Recent Developments of EPR Dosimetry“ in “EPR of Free Radicals in Solids: Trends in Methods and Applications”, Anders Lund, Masaru Shiotani (Eds.), Springer - 2013 pp. 311-343.
 7. Yordanka Karakirova, Kouichi Nakagawa, Nicola D. Yordanov, “EPR and UV spectroscopic investigations of sucrose irradiated with heavy-ion particles”, Radiation Measurements 45 (1), pp. 10–14, 2010.
 8. Yordanka Karakirova, Nicola D. Yordanov, “EPR and UV spectrometry investigation of sucrose irradiated with carbon particles”, Radiation Measurements 45 (7), pp. 831 – 835, 2010.
 9. Y. Karakirova, N.D.Yordanov, H. De Cooman, H.Vrielinck, F.Callens, “Dosimetric characteristics of different types of saccharides: An EPR and UV spectrometric study”, Radiation Physics and Chemistry 79 (5), pp. 654–659, 2010.
 10. H. Vrielinck, H. De Cooman, Y. Karakirova, N. D. Yordanov and F. Callens, “Early-stage evolution of the EPR spectrum of crystalline sucrose at room temperature after high-dose X irradiation”, Radiation Research 172 (2), pp. 226 – 233, 2009.
Съобщения

14 Март 2023
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign