Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Анна Доцева
Гл. асистент, д-р


(+359 2) 9793587


email: dotzeva@ic.bas.bg


Области на научен интерес
  • Хидродесулфуриране на тиофен в присъствие на пирол или пиперидин;
  • Ni - Мо катализатори с различно съдържание на активни компоненти, нанесени на различни носители.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign