Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Петя Петрова-Щерева
Гл. асистент, д-р


(+359 2) 9792572


email: petia@ic.bas.bg; inj_petrova@abv.bg


Области на научен интерес

Наноразмерни златни катализатори за реакциите на:

 • Очистване от замърсители на въздуха – пълно окисление на въглеводороди и редукция на NO с CO;
 • Получаване на чист водород чрез конверсия на СО с водна пара и преференциално окисление на СО в излишък от водород;
 • Връзка между структура и каталитична активност на хетерогенни катализатори за опазване на околната среда.

Публицации:

 1. T. Tabakova, D. Dimitrov, M. Manzoli, F. Vindigni, P. Petrova, L. Ilieva, R. Zanella, K. Ivanov “Impact of metal doping on the activity of Au/CeO2 catalysts for catalytic abatement of VOCs and CO in waste gases”, Catal. Commun., 35, 51, 2013.
 2. P. Petrova, T. Tabakova, G. Munteanu, R. Zanella, M.Tsvetkov, L. Ilieva “Gold catalysts on Co-doped ceria for complete benzene oxidation: Relationship between reducibility and catalytic activity”, Catal. Commun., 36, 84, 2013.
 3. i. Ivanov , P. Petrova, V. Georgiev, T. Batakliev, Y. Karakirova , V. Serga , L. Kulikova, A. Eliyas, S. Rakovsky “Comparative Study of Ceria Supported Nano-sized Platinum Catalysts Synthesized by Extractive-Pyrolytic Method for Low-Temperature WGS Reaction”, Catal. Lett., 143, 942, 2013.
 4. L. Ilieva, P. Petrova, T. Tabakova, G. Pantaleo, V. Montes, J.W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, M. Boutonnet, A.M. Venezia ”Pure hydrogen production via PROX over gold catalysts supported on Pr-modified ceria”, Fuel, 134, 628, 2014.
 5. T. Tabakova, L. Ilieva, P. Petrova, A.M. Venezia, G. Avdeev, R. Zanella, Y. Karakirova ”Complete benzene oxidation over mono and bimetallic Au–Pd catalysts supported on Fe-modified ceria”, Chem. Eng. J., 260, 133, 2014.
 6. L. Ilieva, P. Petrova, I. Ivanov, G. Munteanu, M. Boutonnet, J.W. Sobczac, W. Lisowski, Z. Kaszkur, P. Markov, A.M. Venezia, T. Tabakova “Nanosized gold catalysts on Pr-modified ceria for pure hydrogen production via WGS reaction”, Mat. Chem. Phys., 157, 138, 2015.
 7. L. Ilieva, P. Petrova, G. Pantaleo, R. Zanella, L. F. Liotta, V. Georgiev, S. Boghosian, Z. Kaszkur, J. W. Sobczak, W. Lisowski, A. M. Venezia, T. Tabakova “Gold catalysts supported on Y-modified ceria for CO-free hydrogen production via PROX”, Appl. Catal. B, 188, 154, 2016.
 8. P. Petrova, M. Milanova, T. Тabakova, L. Ilieva “Nanosized gold catalysts on cobalt-modified ceria supports for complete benzene oxidation: effect of support preparation and pretreatment conditions”, J. Chem. Technol. Metall., 51, 500, 2016.
 9. L. Ilieva, P. Petrova, L. F. Liotta, J. W. Sobczak, W. Lisowski, Z. Kaszkur, G. Munteanu, T. Tabakova “Gold Catalysts on Y-Doped Ceria Supports for Complete Benzene Oxidation” Catalysts, 6, 1, 2016.
 10. E. Kolentsova, D. Dimitrov, P. Petrova, G. Avdeev, D. Nihtianova, K. Ivanov, T. Tabakova “Alumina Supported Cu-Mn-La Catalysts for CO and VOCs Oxidation”, World Academy of Science, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 10, 854, 2016.
Съобщения

16 Юни 2022
Конкурс за Асистент, научна специалност „Химична кинетика и катализ“


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign