Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Катя Миленова
Гл. асистент, д-р


(+359 2) 9792572


email: kmilenova@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Получаване на наноразмерни катализатори;
 • Окисление на СО;
 • Редукция на NO;
 • Разлагане на озон.

Публикации:

 1. K. Milenova, B. Kunev, V. Blaskov, S. Vassilev, I. Stambolova “Manganese-doped zinc oxide nanopowders for photocatalytic decoloration of Reactive Black 5 textile dye”, Comp. Rend. BAS, 66, 679, 2013.
 2. K. Milenova, I. Stambolova, V Blaskov, A. Eliyas, S. Vassilev, M. Shipochka “The effect of introducing copper dopant on the photocatalytic activity of ZnO nanoparticles”, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, 259, 2013.
 3. K. Milenova, I. Avramova, A. Eliyas, V. Blaskov, I. Stambolova, N. Kassabova “Application of activated M/ZnO (M=Mn, Co, Ni, Cu, Ag) in photocatalytic degradation of diazo textile coloring dye”, Environmental Science and Pollution Research, 21, 12249, 2014.
 4. K. Zaharieva, K. Milenova, Z. Cherkezova-Zheleva, S. Dimova, B. Kunev, A. Eliyas, I. Mitov, I. Stambolova, V. Blaskov “Effect of the duration of mechanochemical treatment on the photocatalytic activity under UV light irradiation of nano-sized zinc oxide synthesized by precipitation”, Bulgarian Chemical Communications, 47, 342, 2015.
 5. K. Milenova, A. Eliyas, V. Blaskov, I. Avramova, I. Stambolova, S. Vassilev, P. Nikolov, N. Kassabova, S. Rakovsky “Comparative study of ZnO photocatalyst samples prepared by different methods”, Bulgarian Chemical Communications, 47, 190, 2015.
 6. K. Zaharieva, K. Milenova, I. Avramova, A. Eliyas, I. Stambolova, V. Blaskov, Z. Cherkezova-Zheleva, B. Kunev, Y. Karakirova, S. Rakovsky “Effect of La doping and thermal treatment on the photocatalytic activity of ZnO for degradation of Reactive Black 5 dye”, Machines, Technologies, Materials, 5, 7, 2015.
 7. K. Milenova, K. Zaharieva, A. Eliyas, V. Blaskov, Z. Cherkezova-Zheleva, B. Kunev, S. Rakovsky “Influence of mechanochemical activation and metal doping of ZnO on the Malachite Green dye”, Bulgarian Chemical Communications, 47C, 112, 2015.
 8. K. Zaharieva, K. Milenova, Z. Cherkezova-Zheleva, A. Eliyas, V. Rives, I. Mitov “Mixed cobalt-copper ferrite-type materials: synthesis and photocatalytic efficiency in the degradation of Reactive Black 5 dye under UV-illumination”, Bulgarian Chemical Communications, 47C, 105, 2015.
 9. K. Zaharieva, K. Milenova, Z. Cherkezova, Zheleva, A. Eliyas, B. Kunev, I. Mitov “Photocatalytic properties of ferrite/ activated carbon composites for degradation of aqueous Malachite Green dye”, Bulgarian Chemical Communications, 47C, 99, 2015.
 10. K. Zaharieva, V. Rives, M. Tsvetkov, Z. Cherkezova-Zheleva, B. Kunev, R. Trujillano, I. Mitov, M. Milanova, “Preparation, characterization and application of nanosized copper ferrite photocatalysts for dye degradation under UV irradiation”, Materials Chemistry and Physics, 160, 271, 2015.
Съобщения

15 Ноември 2022
17-та Национална конференция по катализ


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign