Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали
Квантовoхимични и теоретични изследвания на катализатори и каталитични процеси


Валентин АлексиевРъководител

Валентин Алексиев
Доц., д-р

(+359 2) 979 2550

email: valexiev@ic.bas.bg

Научен състав:

Мария Колева, Доц., д-р
Тодор Халачев, Доц., д-рСъобщения

14 Март 2022
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign