Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Дизайн и охарактеризиране на каталитични материали
Анализ на повърхности

Дейността на Групата по Анализ на Повърхности е свързана с използването на електронно-спектроскопски методи за охарактеризиране на катализатори, приготвяни в лаборатории от Института по Катализ – БАН. Част от работата включва и сервизни анализи за външни организации. В редица случаи се изследват моделни структури, приготвяни в свръхвисоковакуумни условия, представляващи интерес за катализа. Оборудването представлява електронен спектрометър ESCALB-MkII на английската фирма Вакуум Дженерейтърс (сега в състава на Thermo Fischer Scientific) - производство 1986 г. Основните методики за анализ са Рентгеновата Фотоелектронна Спектроскопия (РФС), известна още като ЕСХА (Електронна Спектроскопия за Химически Анализ) и Оже Електронна Спектроскопия (ОЕС).


Ръководител

Христо Колев
Доц., д-р

(+359 2) 9796638

email: hgkolev@ic.bas.bg

Научен състав:

Георги Тюлиев, Проф., д-р
Веселин Петров, АсистентСъобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign