Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Фотокатализ и фотохромни съединения

 Основните научни направления в дейността на лабораторията са: озонохимия и катализ; фотокатализ и усъвършенствани окислителни процеси; квантова химия в катализа; ЕПР и ЕНДОР спектроскопия и ЕПР и ЕНДОР спектроскопия в катализа; фото- и термохромни съединения в катализа; наноразмерни материали и катализатори, получени с плазмени методи.

 


Ръководител

Заместник ръководител
Александър Елияс
Проф., д-р

(+359 2) 9792569

email: alel@ic.bas.bg

Методи Аначков
Доц., д-р

(+359 2) 9792505

email: anachkov@ic.bas.bgТематични групи:
Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign