Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Лаборатории English

Лаборатории  
Фотокатализ и фотохромни съединения
Фотохромни съединения в катализа


Стела МинковскаРъководител

Стела Минковска-Додова
Доц., д-р

(+359 2) 9793576

email: stelamin@ic.bas.bg

Научен състав:

Любима Билярска, Химик изследовател
Мария Зарева, ХимикСъобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign