Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Звена > Работилници English

Работилници  

Института по катализ разполага с 3 специализирани работилници:

  • Механична работилница

    Ръководител: Николай Малинов
    Работилницата изпълнява поръчки свързани с механическа и заваръчна дейност на материялите. Работилницата разполага със стугове, фрези, бормашини, заваръчни апарати, шлайф машини, абканти и др.
  • Работилница - Електроника

    Ръководител: Веселин Петров н.с. I ст.
    Работилницата извършва услуги свързани със слаботокови, средно токови и уреди с високо напрежение и управление на контролно измервателни прибори и автоматика и компютърна техника.
Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign