Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Годишни отчети English

Годишни отчети  
Годишен отчет 2015 (711KB)

Годишен отчет 2014 (463KB)

Годишен отчет 2013 (599KB)

Годишен отчет 2012 (503KB)

Годишен отчет 2011 (439KB)

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign