Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » Структура > Други English

Други  

Институтът по катализ е седалище на следните организации и клубове:

  • Клуб на българските каталитици (КБК) 

      Председател: Лъчезар Петров, Чл.-кор.
          Зам.председател: Антон Найденов, Доц. д-р
          Секретар: Катя Арищирова, Доц. д-р

  • Българско ЕПР дружество

      Председател: Никола Йорданов, Проф. дн

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign