Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Администрация


Главен счетоводител
Мая Сандова, Гл. счетоводител
(+359 2) 9792530; (+359 2) 9717013
email: maya@ic.bas.bgСчетоводител
Ани Котевска, Счетоводител
(+359 2) 9793557
email: ani_kotevska@abv.bg


Диана Петрова, Счетоводител
(+359 2) 9793557

Съобщения

12 Март 2021
Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign