Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Директорски съвет


Директор
Силвия Тодорова, Проф., д-р
(+359 2) 9792515; (+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bgЗаместник-директор
Юрий Кълвачев, Проф., д-р
(+359 2) 9793989; (+359) 878 457425
email: kalvachev@ic.bas.bgПредседател на научния съвет
Васко Идакиев, Проф., д-р
(+359 2) 979 2568
email: idakiev@ic.bas.bgПредседател на общото събрание на учените
Йорданка Каракирова, Доц., д-р
(+359 2) 9793591
email: daniepr@ic.bas.bgРъководител лаборатория ДОКМ
Николай Велинов, Доц., д-р
(+359 2) 9792593
email: nikivelinov@ic.bas.bgРъководител лаборатория СОП
Александър Елияс, Проф., д-р
(+359 2) 9792569
email: alel@ic.bas.bgНаучен секретар
Стела Минковска-Додова, Доц., д-р
(+359 2) 9793576
email: stelamin@ic.bas.bgГлавен счетоводител
Мая Сандова, Гл. счетоводител
(+359 2) 9792530; (+359 2) 9717013
email: maya@ic.bas.bg


Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign