Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Структура English

Структура  

Щатен състав

Славчо Раковски, Проф., дн
(+359 2) 9717039; (+359 2) 9792523
email: rakovsky@ic.bas.bg


Соня Дамянова, Проф., дн
(+359 2) 9792588; (+359 2) 8702181
email: soniad@ic.bas.bg


Александър Елияс, Проф., д-р
(+359 2) 9792569
email: alel@ic.bas.bg


Васко Идакиев, Проф., д-р
(+359 2) 979 2568
email: idakiev@ic.bas.bg


Веселин Илиев, Проф., д-р
(+359 2) 9792514
email: iliev@ic.bas.bg


Георги Тюлиев, Проф., д-р
(+359 2) 9796638
email: tyuliev@ic.bas.bg


Зара Черкезова-Желева, Проф., д-р
(+359 2) 9793577
email: zzhel@ic.bas.bg


Люба Илиева, Проф., д-р
(+359 2) 9792572
email: luilieva@ic.bas.bg


Маргарита Габровска, Проф., д-р
(+359 2) 9793578
email: margo@ic.bas.bg


Силвия Тодорова, Проф., д-р
(+359 2) 9792515; (+359 87) 9888069
email: todorova@ic.bas.bg


Татяна Табакова, Проф., д-р
(+359 2) 9792528
email: tabakova@ic.bas.bg


Юрий Кълвачев, Проф., д-р
(+359 2) 9793989; (+359) 878 457425
email: kalvachev@ic.bas.bg


Валентин Алексиев, Доц., д-р
(+359 2) 979 2550
email: valexiev@ic.bas.bg


Георги Кадинов, Доц., д-р
(+359 2) 9792591; (+359 2) 9712967
email: kadinovg@ic.bas.bg


Даниела Панева, Доц., д-р
(+359 2) 9793577
email: daniela@ic.bas.bg


Диана Филкова, Доц., д-р
(+359 2) 9792531
email: dfilkova@ic.bas.bg


Димитринка Николова, Доц., д-р
(+359 2) 9793578
email: dimi@ic.bas.bg


Йорданка Каракирова, Доц., д-р
(+359 2) 9793591
email: daniepr@ic.bas.bg


Красимир Тенчев, Доц., д-р
(+359 2) 9793918
email: tenchev@ic.bas.bg


Мария Колева, Доц., д-р
(+359) 2 9793575
email: mkoleva@ic.bas.bg


Мая Шопска, Доц., д-р
(+359 2) 9793918
email: shopska@ic.bas.bg


Методи Аначков, Доц., д-р
(+359 2) 9792505
email: anachkov@ic.bas.bg


Николай Велинов, Доц., д-р
(+359 2) 9792593
email: nikivelinov@ic.bas.bg


Нина Костова, Доц., д-р
(+359 2) 9792503
email: nkostova@ic.bas.bg


Стела Минковска-Додова, Доц., д-р
(+359 2) 9793576
email: stelamin@ic.bas.bg


Тодор Халачев, Доц., д-р
(+359 2) 9792593
email: thalachev@ic.bas.bg


Христо Колев, Доц., д-р
(+359 2) 9796638
email: hgkolev@ic.bas.bg


Анна Доцева, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9793587
email: dotzeva@ic.bas.bg


Владимир Георгиев, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792594
email: vlado@ic.bas.bg


Иван Иванов, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792528
email: bogoev@ic.bas.bg


Катерина Алексиева, Гл. асистент, д-р
(+359 2 ) 9793917
email: kati@ic.bas.bg


Катерина Захариева, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792594
email: zaharieva@ic.bas.bg


Катя Миленова, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792572
email: kmilenova@ic.bas.bg


Любомир Спасов, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9793929
email: spasov@ic.bas.bg


Петя Петрова-Щерева, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792572
email: petia@ic.bas.bg


Радостина Палчева, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792503
email: radost@ic.bas.bg


Ралица Младенова, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9793591
email: ralitsa@ic.bas.bg


Таня Петрова, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792593
email: silberbarren@abv.bg


Тодор Батаклиев, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792594
email: todor@ic.bas.bg


Кремена Колева, Асистент, д-р
(+359 2) 9792528
email: kremena_vassileva@abv.bg


Веселин Петров, Асистент
(+359 2) 9793964
email: vpetrov@ic.bas.bg


Илияна Христова, Асистент
(+359 2) 9793918
email: yordanova@ic.bas.bg


Борис Кунев, Химик изследовател
(+359 2) 9793217
email: bkunev@ic.bas.bg


Искра Щерева, Химик изследовател
(+359 2) 9793587
email: stereva@ic.bas.bg


Любима Билярска, Химик изследовател
(+359 2) 9793576
email: bilyrska@ic.bas.bg


Олег Лагунов, Химик изследовател
(+359 2) 9793917; (+359 2) 9793591
email: oleg@ic.bas.bg


Петя Каракашкова, Химик изследовател
(+359 2) 9792594
email: petia.karakashkova@gmail.com


Глория Кърчева, Химик-техник

Калина Георгиева, Докторант
(+359 2) 9792550
email: kgeorgieva@ic.bas.bg


Мая Сандова, Гл. счетоводител
(+359 2) 9792530; (+359 2) 9717013
email: maya@ic.bas.bg


Ани Котевска, Счетоводител
(+359 2) 9793557
email: ani_kotevska@abv.bg


Диана Петрова, Счетоводител
(+359 2) 9793557

Димитър Костадинов, Инженер
email: sysadmin@ic.bas.bg


Никола Малинов, Техник
(+359 2) 9793930
email: malinov@ic.bas.bg


Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign