Главен счетоводител


Мая Сандова

(+359 2) 9792530; (+359 2) 9717013

email: maya@ic.bas.bg

 

Счетоводител


Диана Петрова

(+359 2) 9793557

email: diana@ic.bas.bg

 

Личен състав


Снежина Стоева

(+359 2) 9792551

email: icatalys@ic.bas.bg

 

Специалист ТРЗ


Кристина Николова-Вангелова

(+359 2) 9793563

email: kristina@ic.bas.bg

 

Финансов контрольор


Александър Алексиев

(+359 2) 9793557

email: am_a@abv.bg