Анализ на повърхности

Дейността на Групата по Анализ на Повърхности е свързана с използването на електронно-спектроскопски методи за охарактеризиране на катализатори, приготвяни в лаборатории от Института по Катализ – БАН. Част от работата включва и сервизни анализи за външни организации. В редица случаи се изследват моделни структури, приготвяни в свръхвисоковакуумни условия, представляващи интерес за катализа. Оборудването представлява електронен спектрометър ESCALB-MkII на английската фирма Вакуум Дженерейтърс (сега в състава на Thermo Fischer Scientific) – производство 1986 г. Основните методики за анализ са Рентгеновата Фотоелектронна Спектроскопия (РФС), известна още като ЕСХА (Електронна Спектроскопия за Химически Анализ) и Оже Електронна Спектроскопия (ОЕС).

Ръководител:

Христо Колев
доцент д-р
тел. (+359 2) 9796638
e-mail: hgkolev@ic.bas.bg
стая 117/118

Научен състав:

 

Георги Тюлиев 
д-р
тел. (+359 2) 9796638
e-mail: tyuliev@ic.bas.bg
стая 117/118

 

Веселин Петров
Асистент
тел. (+359 2) 9793964
e-mail: vpetrov@ic.bas.bg

 

Александър Ефтимов
Лаборант
тел. (+359 2) 9796638
e-mail: alexander_eftimov@abv.bg
стая 117/118