Проект с ръководител доц. д-р Николай Велинов е включен в класацията на ФНИ за най-успешни проекти, отчетени през 2023 г. в област Химически науки

Най-успешни проекти по научни области, отчетени през 2023 г.

Церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2023 г.

Тема: Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух
Резултати: 12 публикации с ИФ, 7 с ИР, 9 млади учени и докторанти

Виж повече тук…

Widening Country Inspiration Story
“Partner with experts and communicate clearly.”