Проектът ,,Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух“ с ръководител доц. д-р Н. Велинов от Институт по катализ-БАН беше награден за най-успешно отчетен проект през 2023 г. в научна област „Химически науки“. Церемонията се състоя на 23 април 2024 г. в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН. Резултатите от проект са публикувани в 12 научни публикации в реномирани научни списания с импакт фактор и още 7 с имакт ранг. Участието в проект помогна на 9 млади учени и докторанти да се развият в научната си кариера. Целта на проекта, който обединява усилията на учени от Българската академия на науките, специалисти в областта на биомасата, въглеродните материали, материалознанието, катализа и екологията, е ефективното пречистване на води и въздух от органични замърсители, емитирани от индустрията, транспорта и човешката дейност, чрез разработване на оригинална, интердисциплинарна и комбинирана технология. Предлаганата възобновяема интегрирана система, за пълно елиминиране на органични замърсители във води и въздух, използва отпадни материали в качеството на суровини, което води до значителен екологичен, икономически и социален ефект. Съвместните усилия на учените, включени в проекта, ще доведат до формиране на силен интердисциплинарен екип с готовност за решаване на следващи екологични проблеми

Проект с ръководител доц. д-р Николай Велинов е включен в класацията на ФНИ за най-успешни проекти, отчетени през 2023 г. в област Химически науки

Най-успешни проекти по научни области, отчетени през 2023 г.

Церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2023 г.

Тема: Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух
Резултати: 12 публикации с ИФ, 7 с ИР, 9 млади учени и докторанти

Виж повече тук…

Widening Country Inspiration Story
“Partner with experts and communicate clearly.”