Състав:


доц. д-р Николай Велинов – Председател

доц. д-р Христо Колев – Заместник председател

доц. д-р Димитринка Николова – Секретар

Членове:


проф. д-р Силвия Тодорова

проф. д-р Зара Черкезова-Желева

проф. дн Юрий Кълвачев

доц. д-р Даниела Панева

доц. д-р Йорданка Каракирова

доц. д-р Катерина Алексиева

доц. д-р Мая Шопска

доц. д-р Стела Минковска-Додова

доц. д-р Радостина Палчева

Външни членове:


проф. дн Маргарита Попова, ИОХЦФ-БАН

проф. д-р Антон Найденов, ИОНХ-БАН

проф. д-р Християн Александров, ФХФ-СУ


гл. ас. д-р Петя Каракашкова – с право на съвещателен глас