• Институтът по катализ (ИК) на Българската академия на науките (БАН) е създаден през 1983 година и впоследствие се развива като водещ център за каталитични изследвания в страната и в региона на Югоизточна Европа.

  • В ИК се обучават дипломанти и докторанти от страната и чужбина по специалностите „Химична кинетика и катализ“ и „Химия на твърдото тяло“.

  • ИК изпълнява проекти по линия на РП на ЕС, ФНИ, НАТО, ЮНИДО, ЮНЕСКО и други.

  • Структурата на ИК включва 3 лаборатории с 11 тематични групи.

  • Институтът по катализ е седалище на Сдружение „Българско каталитично дружество“ и Сдружение „Българското ЕПР дружество“.