Състав:


проф. д-р Зара Черкезова-Желева – Председател

гл. асистент д-р Таня Милчева Петрова – секретар

Членове:


проф. д-р Силвия Тодорова

проф. дн Юрий Кълвачев

доц. д-р Даниела Панева

доц. д-р Димитринка Николова

доц. д-р Йорданка Каракирова

доц. д-р Катерина Алексиева

доц. д-р Мария Колева

доц. д-р Мая Шопска

доц. д-р Николай Велинов

доц. д-р Радостина Палчева

доц. д-р Петя Петрова

доц. д-р Стела Минковска-Додова

доц. д-р Христо Колев

доц. д-р Иван Иванов

гл. асистент д-р Анна Доцева

гл. асистент д-р Илияна Христова

гл. асистент д-р Катя Миленова

гл. асистент д-р Ралица Младенова

гл. асистент д-р Петя Каракашкова

гл. асистент д-р Тотка Тодорова

асистент Божидар Граховски