Институтът по катализ разполага с 2 специализирани работилници:

  • Механична работилница
    Ръководител: Николай Малинов
    Работилницата изпълнява поръчки свързани с механическа и заваръчна дейност на материалите. Тя разполага със стругове, фрези, бормашини, заваръчни апарати, шлайф машини, абканти и др.

 

  • Работилница – Електроника
    Ръководител: Веселин Петров
    Работилницата извършва услуги свързани със слаботокови, среднотокови и уреди с високо напрежение и управление на контролно измервателни прибори и автоматика и компютърна техника.