Ръководител: Стела Минковска-Додова, Доц. д-р
(+359 2) 9793576
email: stelamin@ic.bas.bg

Заместник ръководител: Мария Колева, Доц. д-р
(+359) 2 9793575
email: mkoleva@ic.bas.bg

Основните научни направления в дейността на лабораторията са: озонохимия и катализ; фотокатализ и усъвършенствани окислителни процеси; квантова химия в катализа; ЕПР и ЕНДОР спектроскопия и ЕПР и ЕНДОР спектроскопия в катализа; фото- и термохромни съединения в катализа; наноразмерни материали и катализатори, получени с плазмени методи.

Научни групи

Фотокатализ

Ръководител: Катя Миленова, Гл. асистент, д-р
(+359 2) 9792572
email: kmilenova@ic.bas.bg

Научен състав:
Александър Елияс, Д-р
Методи Аначков, Д-р
Петя Каракашкова, Гл. асистент, д-р

Фотохромни съединения в катализа

Ръководител: Стела Минковска-Додова, Доц. д-р
(+359 2) 9793576
email: stelamin@ic.bas.bg

Научен състав:
Любима Билярска, Химик
Цветина Гошова, Техник, химия
Калоян Иванов, Техник, химия

Теоретични и квантовохимични изследвания в катализа

Ръководител: Мария Колева, Доц. д-р
(+359) 2 9793575
email: mkoleva@ic.bas.bg

Научен състав:
Валентин Алексиев, Д-р
Олег Лагунов, Химик