Добре дошли на страницата на Център по ЕПР спектроскопия!

Електронен парамагнитен резонанс (ЕПР) спектроскопията, известна още като Електрон спин резонанс (ЕСР) е метод, който позволява да се получи информация за структурата и свойствата на системи, притежаващи несдвоени електрони (парамагнитни системи). Несдвоените електрони често играят ключова роля за каталитичните, магнитните, химичните и физичните свойства на веществата. ЕПР спектроскопията позволява определяне на локалното обкръжение на несдвоените електрони в материалите. С ЕПР се изследват: свободни радикали и дефекти индуцирани във веществата в резултат от външно въздействие (облъчване с йонизиращо лъчение, термично третиране и др.); парамагнитни йони на преходни метали; стабилни радикали в химията и биологията; кратко-живущи радикали и др. Областта на приложение на ЕПР спектроскопията е много широка и включва не само изследване на твърди вещества, но и течности и газове. ЕПР се използва също за извършване на количествени измервания в дозиметрията и датирането. Характеризира се с висока чувствителност, като позволява откриването на парамагнитни частици с концентрация 10-11-10-12 M. Метода е недеструктивен.

В момента ние работим в две области: Приложна ЕПР спектроскопия, която включва: ЕПР дозиметрия, идентифициране на свободни радикали в облъчени храни и лекарства, изучаване на термично индуцирани свободни радикали в храни, определяне на антиоксидантни свойства на храни и натурални продукти. Приложение на ЕПР спектроскопията в катализа за изучаване на окислителното състояние на преходни метали като: Cu(II), Mn(II), V(IV), Fe(III), Cr(III), Cr(V), Co(II), Rh(II), Ni(II), Mo(V), Ti(I), Ti(III) и др.

Центърът по ЕПР спектроскопия извършва и сервизни услуги. Апаратура: JEOL JES – FA100 ЕПР спектрометър, работещ в X – диапазон с възможност за измервания в две температурни области: от 50°C до 150°C и от -120°C до 50°C. BRUKER ER200 D-SRC спектрометър, работещ в X и Q диапазон; приставка за работа при температури в интервала 100-500 K и 3.8-300 K; приставка за ЕНДОР при честота 0.5-36 MHz. ADANI PS100X ‘mini’ ЕПР спектрометър работещ в X – диапазон с приставка за вариране на температурата в интервала 100-500 K. BRUKER ER420 спектрометър работещ в Q – диапазон.Carl-Zeiss UV-VIS спектрометър.

Млади и енергични хора (студенти и докторанти) са добре дошли да се присъединят към нас. Чувството за хумор и упоритост винаги са от полза.