Дейността на Групата по Анализ на Повърхности е свързана с използването на електронно-спектроскопски методи за охарактеризиране на катализатори, приготвяни в лаборатории от Института по Катализ – БАН. Част от работата включва и сервизни анализи за външни организации. В редица случаи се изследват моделни структури, приготвяни в свръхвисоковакуумни условия, представляващи интерес за катализа. Оборудването представлява електронен спектрометър ESCALB-MkII на английската фирма Вакуум Дженерейтърс (сега в състава на Thermo Fischer Scientific) - производство 1986 г. Основните методики за анализ са Рентгеновата Фотоелектронна Спектроскопия (РФС), известна още като ЕСХА (Електронна Спектроскопия за Химически Анализ) и Оже Електронна Спектроскопия (ОЕС).