Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg » За нас > Оборудване и апаратура English

Оборудване и апаратура  

 

 

Апаратура използвана при приготвяне на образци:

Автоматизиран лабораторен реактор Конталаб.

Retch PM 100 високоенергитична планетарна топкова мелница.

Buchi B-190 спрей сушилня.

Лабораторна преса.Апаратура за каталитични тестове:

Каталитична апаратура за реформинг на метан.

Каталитична апаратура за пълно окисление на летливи органични вещества.Апаратура за физикохимично охарактеризиране:

ADANI P100X EPR spectrometer (portable).

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign