Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Карта на сайта English

Карта на сайта  

Нова страница Актуализирана страница

Основна навигация
» За нас
» Общи данни
» История
» Основна дейност
» Профил на купувача
» Проекти
» Публикации 2017
» Публикации 2016
» Публикации 2015
» Публикации 2014
» Публикации 2013
» Публикации (2009-2012)
» Публикации (2002-2008)
» Оборудване и апаратура
» Нормативни документи

» Структура
» Други

» Звена
» Лаборатории
» Работилници

» Процедури
» Процедури 2023
» Процедури 2021
» Процедури 2020
» Процедури 2019
» Процедури 2018
» Процедури 2017
» Процедури 2016
» Процедури 2013
» Процедури 2012

» Услуги

» Съобщения

» Годишни отчети

» Връзки


Разни

» Контакти

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign