Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Кремена Колева
Асистент, д-р


(+359 2) 9792528


email: kremena_vassileva@abv.bg


Области на научен интерес
 • Хетерогенен катализ;
 • Феритни материали;
 • Рентгенова дифракция;
 • Мьосбауерова спектроскопия;
 • Екология и опазване на околната среда.

Публикации:

 1. N. Velinov, E. Manova, T. Tsoncheva, D. Paneva, B. Kunev, K. Koleva, I. Mitov „Mechanochemical synthesis of mixed Cu-Co ferrite”, Tribulogical Journal Bultrib, 02, 56-60, 2012.
 2. N. Velinov, E. Manova, T. Tsoncheva, Claude Estoumes, D. Paneva, K. Tenchev, V. Petkova, K. Koleva, B. Kunev, I. Mitov „Spark plasma sintering synthesis of Ni1-xZnxFe2O4 ferrites: Mössbauer and catalytic study”, Solid State Sciences, 14, 1092-1099, 2012.
 3. N. Velinov, K. Koleva, T. Tsoncheva, E. Manova, D. Paneva, K. Tenchev, B. Kunev, I. Mitov „Nanosized Cu0.5Co0.5Fe2O4 ferrite as catalyst for methanol decomposition: Effect of preparation procedure”, Catalysis Communications, 32, 41-46, 2012.
 4. K. V. Koleva, N. I.Velinov, T. S. Tsoncheva, V. S. Petkova, M. G. Shopska, I. G. Mitov „Synthesis and catalytic properties of Cu0.5Zn0.5Fe2O4 ferrite” International Scientific Publications: Materials, Method and Technologies 7 (1), 362–371, 2013.
 5. K. Koleva, N. Velinov, B. Kunev and I. Mitov, „Mechanochemical synthesis and characterization of ZnFe2O4”, Tribological Journal BULTRIB, 3, 2013.
 6. K. Koleva, N. Velinov, T. Tsoncheva, I. Mitov, B. Kunev „Preparation, structure and catalytic properties of ZnFe2О4” Bulgarian Chemical Communication, 45, 434-439, 2013.
 7. K. Koleva, N. Velinov, T. Tsoncheva, I. Mitov, „Mössbauer study of Cu1-xZnxFe2O4 catalytic materials” Hyperfine Interaction, Hyperfine Interactions, 226, 89-97, 2014.
 8. N. Velinov, K. Koleva, T. Tsoncheva, D. Paneva, E. Manova, K. Tenchev, B. Kunev, I. Genova, I. Mitov „Copper-cobalt ferrites as catalysts for methanol decomposition”, Central European Journal of Chemistry 12 (2), 250-259, 2014.
 9. K. Koleva, N. Velinov, T. Tsoncheva, I. Mitov „Synthesis and catalytic properties of nanocrystalline copper-zinc ferrite” Nanoscience and nanotechnology, 14, 35-38, 2014.
 10. K. Koleva, N. Velinov, T. Tsoncheva, I. Mitov „Preparation, structure and catalytic properties of copper-zinc ferries”, Bulgarian Chemical Communications, 47, 1348-353, 2015.
Съобщения

14 Август 2023
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023- 2024 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign