Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Валентин АлексиевВалентин Алексиев
Доц., д-р


(+359 2) 979 2550


email: valexiev@ic.bas.bg


Области на научен интерес
  • Катализ;
  • Квантова химия; 
  • Твърдо тяло.
Съобщения

14 Август 2023
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023- 2024 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign