Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Лъчезар ПетровЛъчезар Петров
Член-кореспондент
Председател на КБК

(+359 2) 8702181
(+359 2) 9793555

email: petrov@ic.bas.bg; lachezarptrv@yahoo.com


Области на научен интерес
  • Kинетика и механизъм на хетерогенно каталитични реакции в стационарни и нестационарни условия;
  • Получаване и охарактеризиране на катализатори;
  • Фотокатализ;
  • Катализатори и каталитични процеси в нефтохимията, нефтопреработването и опазване на околната среда;
  • Разработване на промишлени катализатори;
  • Кинетични модели на промишлени каталитични процеси;
  • Методи за изпитание на промишлени катализатори;
  • Дезактивация на катализатори.
Съобщения

15 Ноември 2022
17-та Национална конференция по катализ


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign