Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Борис Кунев
Химик изследовател


(+359 2) 9793217


email: bkunev@ic.bas.bg


Области на научен интерес
  • Синтез на наноразмерни катализатори;
  • Изследване на структурата на хетерогенни каталитични системи.
Съобщения

15 Август 2022
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign