Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Лични данни English

Лични данни  
Мая Шопска
Доц., д-р


(+359 2) 9793918


email: shopska@ic.bas.bg


Области на научен интерес
 • Катализ и екология;
 • Окисление на СО и въглеводороди;
 • Хидриране на СО:
 • Хидриране на растителни масла;
 • Адсорбция;
 • Инфрачервена спектроскопия;
 • Ин ситу изследвания чрез дифузно-отражателна ИЧС;
 • Биогенно желязо получено при култивиране на неутрофилни бактерии.

Публикации:

 1. M. Fabian, M. Shopska, D. Paneva, G. Kadinov, N. Kostova, E. Turianicová, J. Briančin, I. Mitov, R. A. Kleiv, P. Baláž, The influence of attrition milling on carbon dioxide sequestration on magnesium (iron) silicates, Min. Eng., 23, 616-620, 2010.
 2. M. Shopska, G. Kadinov, Influence of the support on the physico-chemical properties of bimetallic Co-Pd catalysts prepared by pretreatment in inert atmosphere, Asian Chem. Lett., 14/2, 111-118, 2010.
 3. M. G. Shopska, G. B. Kadinov, I. Zh. Shtereva, Determination of cobalt oxide phases in Co- and Co-Pd supported catalysts pretreated in an inert atmosphere, Oxid. Commun., 34/1, 85, 2011.
 4. M. G. Shopska, Z. P. Cherkezova-Zheleva, D. G. Paneva, M. Iliev, G. B. Kadinov, I. G. Mitov, V. I. Groudeva, Biogenic iron compounds: XRD, Mossbauer and FTIR study, Cent. Eur. J. Chem., 11/2, 215-227, 2013.
 5. M. Shopska, G. Kadinov, I. Shtereva, Determination of metal dispersion in cobalt-palladium catalysts, Rev. Roum. Chimie, 59/(3-4), 219-225, 2014.
 6. M. Shopska, Z. Cherkezova-Zheleva, D. Paneva, V. Petkova, G. Kadinov, I. Mitov, Treatment of biogenic iron-containing materials, Croat. Chem. Acta, 87/2, 161-170, 2014.
 7. M. Shopska, S. Todorova, I. Yordanova, S. Mondal, G. Kadinov, Comparative analysis of the catalytic behaviour in CO oxidation of iron containing materials obtained by abiotic and biotic methods and after thermal treatment, Bulg. Chem. Commun. 47/Special issue C, 73-78, 2015.
 8. M. G. Shopska, G. B. Kadinov, J. Briancin, I. D. Yordanova, H. G. Kolev, M. Fabian, Preparation of Fe-Pd/Al-Si-O catalyst using biogenic iron of cultivated Leptothrix genus bacteria, Bulg. Chem. Commun. 47/Special issue C, 79-86, 2015.
 9. M. Shopska, D. Paneva, G. Kadinov, S. Todorova, M. Fabian, I. Yordanova, Z. Cherkezova-Zheleva, I. Mitov, Composition and catalytic behaviour of biogenic iron containing materials in CO oxidation, Reac. Kinet. Mech. Catal., 118, 179-198, 2016.
 10. M. Shopska, D. Paneva, G. Kadinov, Z. Cherkezova-Zheleva, I. Mitov, M. Iliev, Study on the composition of biogenic iron-containing materials obtained under cultivation of the Leptothrix sp. on different media, Appl. Biochem. Biotechnol., DOI 10.1007/s12010-016-2255-9.
Съобщения

15 Август 2022
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign