Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Автоматизиран лабораторен реактор Конталаб English

Автоматизиран лабораторен реактор Конталаб  


(кликнете на снимката, за да я видите в по-голям размер)

 

Фирма производител: Контравес АД, Швейцария

Година на производство: 1988

В лабораторния реактор се получават многофункционални материали с предварително зададени свойства с широка област на приложение. Синтезите се провеждат при пълен контрол на всички реакционни параметри - температура, рН, скорост на подаване на реагентите, скорост на разбъркване, време на синтез и “стареене” на продуктите и т.н. Компютърният контрол гарантира пълна възпроизводимост на резултатите, показване и съхранение на експерименталните данни.

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign