Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Каталитична апаратура за реформинг на метан English

Каталитична апаратура за реформинг на метан  


(кликнете на снимката, за да я видите в по-голям размер)

 

Фирма производител: Институт по катализ - БАН

Година на производство: 2005

Кратко описание: Проточен реактор, състоящ се от кварцова тръба с вътрешен диаметър 6 мм и дължина 300 мм, поставен във вертикална пещ. Температурата се контролира с терморегулатор RT-290. Газовите потоци се контролират с помощта на регулатори на потока Matheson. Реакционните продукти се анализират на газов хроматограф Varian 3700 върху колона с активен въглен (3 м) и детектор катарометър.

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign