Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > Каталитична апаратура за пълно окисление на летливи органични вещества. English

Каталитична апаратура за пълно окисление на летливи органични вещества.  


(кликнете на снимката, за да я видите в по-голям размер)

 

Фирма производител: Институт по катализ - БАН

Година на производство: 2003

Кратко описание: Проточен реактор с вътрешен диаметър 8 мм, поставен във вертикална пещ. Температурата се контролира с терморегулатор RT-290 (Comeco). Температурата на реакцията се измерва посредством термодвойка, позиционирана в катализаторния слой. Газовите потоци се контролират с помощта на регулатори на потока Matheson. Реакционните продукти се анализират на газов хроматограф Varian 3700 върху колона Porapak Q (0.150–0.180 mm, Riedel-de Haën AG D-3016 Seelze 1) и два типа детектори: пламъчно-йонизационен и катарометър.

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign