Институт по катализ
Българска академия на науките

Институт по катализ
Българска академия на науките

ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113

тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;
e-mail: icatalys@ic.bas.bg

www.ic.bas.bg > ADANI P100X EPR spectrometer (portable) English

ADANI P100X EPR spectrometer (portable)  


(кликнете на снимката, за да я видите в по-голям размер)

 

Фирма производител: ADANI

Година на производство: 1992

Кратко описание: спектрометър, работещ в X-диапазона и в температурния интервал 3.8 – 500К.

Съобщения

1 Септември 2023
Процедура за избор на директор на Институт по катализ-БАН


Карта на сайта  •  Powered by FlexiCMS™

© 2009-2013 Институт по катализ - БАН. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign